Všeobecné obchodní podmínky

 1. Přihlášen do tanečního kurzu je ten pár, který má uhrazené kurzovné.
 2. Úhradu je nutné provést do 21 ti dnů po obdržení informací o platbě kurzovného. Včasná úhrada je v zájmu každého účastníka, tak aby byl zařazen do požadovaného kurzu.
 3. Řádná docházka je v zájmu účastníka, nenavštívené hodiny nejsou z kurzovného odečítány. Je-li to možné, bude účastníkovi kurzů nabídnut náhradní termín hodiny.
 4. Změna rozvrhu je v případě nutnosti vyhrazena a účastníkům kurzu včas oznámena, případně uveřejněna na internetu (www.tanecnidufkovi.cz a našich profilech na sociálních sítích).
 5. Přihláška je závazná. Odhlásit se je možné pouze před zahájením kurzů, přičemž storno poplatek činí 25 % kurzovného při odhlášení do 60 dnů před zahájením, 50 % kurzovného při odhlášení 30 dnů až 1 den před zahájením a 100 % při odhlášení v den zahájení kurzu a později.
 6. Legitimace účastníka kurzu je dokladem opravňujícím k návštěvě kurzů. Při každé návštěvě lekce účastník předkládá průkazku. Průkazka je vydána účastníkovi v den zahájení kurzu, před první vyučovací hodinou. V případě ztráty požádá účastník kurzu o vydání duplikátu.
 7. V kurzech pro mládež není možné odcházet v průběhu výuky. Ve výjimečných případech je odchod možný se souhlasem vyučujícího nebo jeho spolupracovníků, přičemž předčasný odchod je zaznamenán do docházky.
 8. Doprovázející osoby a hosté se v kurzech, příp. jiných akcích taneční školy, prokazují jednorázovou vstupenkou zakoupenou při vstupu.
 9. K odkládání svrchního oblečení a zavazadel slouží šatna. Poplatek za tuto službu je u účastníků kurzů součástí kurzovného, u doprovázejících osob a hostů je součástí vstupného. Do sálu není vhodné donášet kabáty, bundy a zavazadla, vyjma dámské kabelky.
 10. Vhodné oblečení je pro účastníky kurzu, doprovázející osoby a hosty zásadní závaznou podmínkou, chtějí-li se zúčastnit hodiny, příp. jiné akce taneční školy:
 11. Oblečení v kurzech pro mládež: U dívky společenské šaty vcelku, příp. sukně a halenka (pokud jsou střihem a materiálem vhodné do společnosti), rukavičky jsou vhodným doplňkem, ale nevyžadujeme je. Boty na středně vysokém (5-6 cm) úzkém podpatku a s pevnou patou. U chlapce tmavý (může, ale nemusí být černý) oblek s bílou košilí, kravatu či motýlek, tmavé ponožky a tmavé polobotky. Společenské rukavičky jsou u chlapců nezbytné.
 12. U doprovázejících osob - dáma společenské šaty nebo sukně a halenka (pokud jsou střihem a materiálem vhodné do společnosti), pán oblek s kravatou či motýlkem. Oba obuv vhodnou na parket (kozačky na parket nejsou vhodné).
 13. Oblečení v kurzech pro dospělé: Dáma společenské šaty, příp. sukně a halenka (pokud jsou střihem a materiálem vhodné do společnosti. Pán oblek s kravatou či motýlkem, případně košile s dlouhým rukávem, kravatou či motýlkem a společenské kalhoty. Oba obuv vhodná na parket.
 14. Obecná společenská pravidla a pokyny vyučujícího a jeho spolupracovníků jsou pro účastníky kurzu, doprovázející osoby a hosty závazné. V případě opakovaných hrubých přestupků proti společenským zvyklostem může být účastník z kurzů bez náhrady vyloučen. Totéž platí i v případě jiných akcí taneční školy.
 15. V průběhu výuky není vhodné v sále používat mobilní telefony. Pokud se bez telefonu neobejdete, zajistěte prosím, aby výuka ani ostatní přítomní nebyli rušeni vyzváněním či jinými zvuky Vašeho přístroje.
 16. Žvýkačka není vhodným společenským doplňkem u frekventantů, doprovázejících osob ani hostů.
 17. Konzumace alkoholických nápojů účastníky kurzu pro mládež není povolena. Věk účastníka není rozhodující.
 18. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete před zahájením, příp. během přestávek kurzu nebo jiné akce taneční školy obracet na vyučujícího nebo jeho spolupracovníky. Mimo tuto dobu nás můžete kontaktovat telefonicky nebo emailem - viz kontakty.
 19. Tyto podmínky jsou umístěny u vstupu do tanečních kurzů, příp. jiných akcí pořádaných taneční školou a na internetu.
 20. Zaplacením kurzovného, příp. jednorázového vstupného se účastníci kurzů, doprovázející osoby a hosté zavazují tyto podmínky respektovat.