Přednášky a osvěta

Tancem žijeme ve všech podobách.

Nebráníme se žádné formě propagace společenského tance. Snažíme se nadchnout širokou veřejnost pro společenský tanec, radost z tanečního pohybu a vyjádření emocí tancem.

Jako příklad našich aktivit v této oblasti může sloužit vydařená akce ve Společenském centru Osek, která se setkala s velkým zájmem veřejnosti. Na ní jsme společně s dalšími aktéry prošli historií společenského tance, pokusili se roztančit přítomné diváky a přispět k příjemnému večeru naplněnému tancem a pohybem.