Souhlas se zpracováním osobních údajů

GDPR

V souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů - nařízení Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů.

Účastník tanečních kurzů zaplacením kurzovného, stejně jako divák zakoupením vstupenky, výslovně souhlasí, aby pořadatel či organizátor tanečních kurzů a s tím spojených dalších akcí, nebo jím pověřená osoba pořídila audio či videozáznam z těchto akcí a použila ho jakýmkoli způsobem k dokumentaci, propagaci či reklamě, na webu, či sociálních sítích.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i moje:

1. telefonní číslo (u nezletilých telefonní číslo zákonného zástupce)
2. e-mail (u nezletilých e-mail zákonného zástupce)
3. rodné číslo, případně datum narození (u nezletilých datum narození zákonného zástupce)

a to za účelem vedení evidence a s tím souvisejícími činnostmi.

Výslovně upozorňujeme, že na našich akcích je pořizována fotodokumentace (případně krátké videozáznamy), které mohou být zveřejňovány na našich stránkách, nebo našich profilech na sociálních sítích.